Általános Szerződési Feltételek

 „A jelen általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nyúlné Kusztor Melinda EV. (továbbiakban: szolgáltató), és a szolgáltató által a www.kusztormelinda.com honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A szolgáltató és ügyfél a továbbiakban együttesen: felek.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.kusztormelinda.com honlapon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A szolgáltató adatai:

 • Név: Nyúlné Kusztor Melinda EV
 • Székhely: 1032 Budapest Solymár utca 8 5/24 (levelezési cím is!)
 • Tel: 0630/2092662
 • Email: infokusztormelinda@gmail.com
 • Adószám: 55832115-1-41
 • Bankszámlaszám: CIB Bank., 10700598-71976648-51100005
 1. általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a kusztormelinda.com honlapon (a továbbiakban: honlap) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott felek között jön létre. A kusztormelinda.com internetes áruházában történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A kusztormelinda.com internetes boltjában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A kusztormelinda.com internetes szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. Regisztráció

2.1. A honlapon a regisztráció nem kötelező.

2.2. A regisztráció tehát opcionális és bizonyos előnyökkel jár. Pl. regisztrált tagjaink értesülhetnek speciális akcióinkról, leértékeléseinkről, vásárláskor nem kell mindig újra kitölteni a számlázási és szállítási adatokat stb.

A honlapon a bal felső sarokban levő “regisztráció“ linkre kattintva, a bejövő oldalon található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra (a felhasználó neve, egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges).p>

A regisztráció érvényesítésére szolgáló automatikus e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap jelenik meg, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.

Az ügyfél a honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon közzétett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3. A szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Megrendelés

3.1. A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó leírásokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük.

Amennyiben a honlapon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

3.2. Egy-egy termék vételára a boltban van feltüntetve, A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A kiszállítás költsége egy küszöb érték felett ingyenes..Erről ungyancsak a boltban tajékozódhat, illetve automatikusan jelezzük ha ezt a határt elérte.

3.3. A honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlapra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a szolgáltató honlapján keresztül nem csak regisztrált ügyféltől fogadja el. A regisztráció opcionális. A szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Megrendelés feladására a www.kusztormelinda.com online boltjában a bolt, illetve a kosár használatával van lehetőség. Az ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék főbb adatait ismertető oldalon található “kosárba teszem“ link használatával teheti kosarába. A kosár tartalmának módosítására a job felső sarokban található kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a kosár tartalma módosítható, törölhető. Itt kell megadni a számlázási és szállítási címeket, adatokat valamit a fizetés és szállítás módjait.

Amennyiben az ügyfél a kosár tartalmát véglegesítette, a “tovább az ellenőrzéshez és a rendelés véglegesítéshez“ gombra kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, módosíthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére az oldalon található “rendelés véglegesítése“ gombra kattintást követően kerül sor.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés szolgáltató részére való elküldéséig az internetes áruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés“ feliratra kattintva).

 

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. Az ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. E visszaigazoló e-mail nem minősül a szolgáltató részéről az ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a szolgáltató és ügyfél között.

5.3. A szolgáltató az ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

5.4. Az ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

5.5. Ha az ügyfél rendelését már elküldte a szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor is, ha a szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A szolgáltató csak akkor veszi fel a kapcsolatot az ügyféllel ha a rendelés összege jelentős, vagy ha a megadott adatokban hibát feltételez.

5.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

Foxpost házhozszállítás, Foxpost csomagautomata: az árak a „kosárban” kerülnek meghatározásra.
Posta házhozszállítás, Posta Pont, MOL Pont, Coop Pont, MediaMarkt átvételi pont: az árak a „kosárban” kerülnek meghatározásra
Utánvétes fizetés az áru átvételekor készpénzzel, bankkártyával. Ön a szállítónál, Csomag automatánál intézi, számla alapján.
Átutalás/előreutalás : A kosárba helyezett termékek ellenértékét előreutalással tudja kiegyenlíteni. (Amint megérkezik számlánkra, az utalt összeg, futárszolgálattal kiszállíttatjuk a rendelt terméket, vagy átveheti személyesen.) MPL szállítások esetén kizáróleg ezen fizetési mód választható.

Kérjük, amíg nem egyeztettünk a termékek pontos elérhetőségéről és nincs a kezükben a számla (amelyet, akár e-mailben is el tudok küldeni), ne utaljanak!

6.1. Ha egy ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A honlapon közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

6.3. A megrendelt termékek személyes átvételére lehetőség van.

Cím: 1033 Bp. Laktanya u.4 Feelwell centrum, 1032 bp. Solymár.u.8 5.em.24

6.4. A honlapon megrendelt szolgáltatásokat a szolgáltató az ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.5. Az ügyfél a szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az  oldalon tájékozódhat.

 

 1. Elállás jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „fogyasztó“).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.1.1. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a szolgáltató részére.

7.1.2. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 7.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.7. A termék szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége fogyasztót terheli. A szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.8. átvevőpont: Nyúlné Kusztor Melinda EV 1033 Budapest solymár u.8 5.em24

7.1.9. Ha fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a szolgáltató visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.10. A visszatérítés során a szolgáltató minden esetben bankon keresztül utalja vissza a pontos összeget.

7.1.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. Jótállás

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

8.1.3. Jótállás esetén az ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

8.1.4. A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 1. Felelősség

9.1. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. Az ügyfél a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. A szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Az ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5. Az ügyfelek által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az internet globális jellege miatt az ügyfél elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben az ügyfél a honalpon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni szolgáltatónak. Amennyiben szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 1. Szerzői jogok

10.1. A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2. A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az ügyfélnek a honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszügyintézés

Az ügyfél a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Nyúlné Kusztor Melinda EV

 • Cím: 1032 Solymár.u.8 5/24
 • Telefon: +36 30-2092662
 • Email: infokusztormelinda@gmail.com

Az ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 11.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a szolgáltató az ügyféllel köteles közölni.

A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A szolgáltató az ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 8:00-16:00 között fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és az ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail: testulet@bkik.hu
 • Telefon: +36 1 488 21 31
 • Fax: +36 1 488 21 86

Bírósági eljárás. ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Egyéb rendelkezések

13.1. A www.kusztormelinda.com internetes bolt biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon való vásárlás feltételezi az ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. Az ön személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).
Az ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

13.3. A szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.4. A szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben nem tájékoztatja.